Wczytuję dane...
Regulamin

Sklep internetowy allSALE.pl , działający pod adresem www.allSALE.pl, prowadzony jest przez firmę:

ELFABAX LIMITED
KEMP HOUSE 152 / 160
EC1V-2NX London
Wielka Brytania

ADRES DO ZWROTÓW I WYMIAN W POLSCE:  

ELFABAX LIMITED

ul. Bóźnicza 15 lok.6, 61-751, Poznań

FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY: 

https://drive.google.com/file/d/1dmchkwBnV6HyaGQBEpD7uSFdF1u2B6iw/view?usp=sharing

 

UŻYTKOWNIK, ZAMIERZAJĄCY ZAREJESTROWAĆ KONTO/DOKONAĆ ZAKUPU W SKLEPIE  ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU I ZAAKCEPTOWANIA POSTANOWIEŃ W NIM ZAWARTYCH.

 

1. Terminy i definicje

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.allSALE.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient/ Użytkownik - podmiot spełniający warunki regulaminu, który poprawnie przeszedł proces rejestracji w sklepie, przez co uzyskał indywidualne konto, umożliwiające mu pełne korzystanie z usług sklepu allSALE zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, może on zawierać umowy zakupu zamieszczonych w sklepie produktów

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Koszyk zamówień - narzędzie informatyczne ułatwiające użytkownikowi proces zakupu produktów, umożliwiający czasową rezerwację produktów i dokonanie transakcji zakupu;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przesyłka za pobraniem – forma opłaty za zamówiony produkt  - płatność przy odbiorze przesyłki;

Darmowa wysyłka - jeżeli promocja "darmowa wysyłka" jest aktywna - dotyczy ona tylko i wyłącznie przesyłek pobraniowych oraz przedpłaconych na konto bankowe realizowanych przez firmę Inpost. Minimalna kwota zamówienia dla darmowej wysyłki wynosi 100zł

 

 2.  Warunki korzystania ze sklepu / postanowienia ogólne:

 

1.       Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest założenie konta. W tym celu Użytkownik, musi prawidłowo przejść proces rejestracji podając poprawny adres e-mail oraz hasło do konta. Podstawą rejestracji jest akceptacja niniejszego regulaminu. W momencie rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail, automatycznie wysyłany jest e-mail potwierdzający rejestrację. Użytkownik klikając w link aktywacyjny w pełni aktywuje swoje konto oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co daje Użytkownikowi możliwość zawierania transakcji zakupu. Użytkownik automatycznie wpisywany jest na listę mailingową i zostaje powiadamiany o nadchodzących promocjach sklepu.

2.       Użytkownik ma stały dostęp do swojego konta i danych w nim zawartych (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, dane adresowe, telefon, hasło do konta). Jego obowiązkiem jest dbanie, by dane umieszczone na koncie były aktualne. Zabrania się podawania przez użytkownika niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

3.       Wszystkie oferowane w serwisie produkty są oryginalne i fabrycznie nowe.

4.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym momencie trwania oferty, jednakże Użytkownicy, którzy rozpoczęli sesję zakupową przed wprowadzeniem zmian, dokonują transakcji na warunkach cenowych ustalonych w momencie rozpoczęcia sesji zakupowej.

 

3.       Przyjmowanie i realizacja zamówień:

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.allSALE.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.allSALE.pl.  Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie.

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

4. W zamówieniu Klient dokonuje: 
a) wyboru zamawianych towarów
b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek lub paragon. 

9. Zamówienia składane przy współpracy z serwisami zakupów grupowych są realizowane tylko na podstawie kuponów / kodów zniżkowych. Każdy kupon przed realizacją zamówienia podlega weryfikacji. Zamówienia zawierające niepełny lub błędny kupon zniżkowy nie są przekazywane do realizacji.

 

4.  Zmiany w zamówieniach

 

1.  Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu przekazania go do realizacji.

2.  Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu internetowego i tylko w przypadku gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

 

5.  Ceny towarów


1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Koszty transportu i dostawy ponosi Klient. Koszt dostawy podany jest w koszyku w momencie składania zamówienia i nie podlega negocjacjom.

 

6. Czas realizacji zamówienia

 

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia to maksymalnie do 7 dni roboczych. W przypadku zakupów grupowych, może on wydłużyć się do 14 dni roboczych.

2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm Inpost jako przesyłka kurierska lub Paczkomaty

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy zamówienia spowodowane błędnymi lub niepoprawnymi danymi adresowymi podanymi przez Klienta.

 

7. Formy płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 
a) przelew elektroniczny, bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłacanej kwoty na koncie Sklepu.

b) przesyłka za pobraniem  – płatność podczas odbioru zamówienia.

2. Klient może skorzystać z kuponu zniżkowego na zakup wybranych produktów oferowanych przy współpracy z serwisami zakupów grupowych.

3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

4.       Klient ma obowiązek uiszczenia wpłaty za zamówienie w terminie nie przekraczającym  7 dni, po przekroczeniu którego transakcja jest anulowana.


8.  ReklamacjeFORMULARZ ZWROTU/WYMIANY NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY: 

https://drive.google.com/file/d/1dmchkwBnV6HyaGQBEpD7uSFdF1u2B6iw/view?usp=sharing


1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i fabrycznie nowe.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji jeśli towar jest niezgodny z opisem przedmiotu lub posiada wadę fabryczną. Podstawą reklamacji nie mogą być przypadki:

a) różnic w barwie rzeczywistej produktu, a tą zaprezentowaną na zdjęciach zamieszczonych w opisie produktu. Odbiór barwy jest subiektywny zależny od wielu czynników, jak na przykład parametry monitora, ustawiony kontrast, parametry karty graficznej, natężenie światła, indywidualny odbiór barwy przez użytkownika;

b) różnic w rzeczywistych wymiarach produktu, w porównaniu z wymiarami podanymi w opisie, nie przekraczające 1 cala (2,54cm). Różnica w poszczególnych wymiarach wynosząca maksymalnie 1 cal stanowi dopuszczalny błąd pomiarowy wynikający m. in. z ułożenia materiału, miejsca przyłożenia miarki, elastyczności tkaniny;

c) uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem niewłaściwego użytkowania produktu lub niedotrzymania warunków prania;

4. Klient reklamujący produkt w przypadkach uzasadnionych może rościć o zwrot kosztów przesyłki zwrotnej. Sklep allSALE   zobowiązuje się do zwrotu kosztu przesyłki w kwocie nie większej niż zadeklarowany za stronach www.allSALE.pl koszt przesyłki za zamówienie. Podstawą zwrotu kosztu przesyłki jest formalne potwierdzenie lub skan potwierdzenia nadania z widocznym kosztem przesyłki, jaki Klient poniósł w momencie nadawania przesyłki zwrotnej.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. 

6. Koszt transportu zwracanego, wymienianego lub reklamowanego towaru pokrywa klient.

7. Zwroty lub wymiany obuwia możliwe są tylko wtedy, gdy produkt zostanie odesłany w oryginalnym i niezniszczonym pudełku.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000, nr22,poz.271) może odstąpić od umowy kupna Towaru zawieranej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.

2.  Klient chcący odstąpić od umowy kupna/sprzedaży powinien zgłosić ten fakt poprzez formularz kontaktowy. Wówczas zostanie mu przesłana procedura zwrotu z podaniem właściwego adresu do odesłania przesyłki zwrotnej.

3. Użytkownik jest zobowiązany do odesłania zwracanych produktów w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem metek. Podstawą odstąpienia od umowy jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub rachunek), który musi być odesłany wraz ze zwracanymi produktami. Użytkownik jest zobowiązany do dołączenia do przesyłki również krótkiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z uwzględnieniem następujących danych: imię, nazwisko, numer zamówienia, adres e-mail zarejestrowany na koncie użytkownika, dane do zwrotu środków. W przypadku zwrotu produktów zakupionych za pośrednictwem kuponu, klient zobowiązany jest oddać wszystkie produkty objęte kuponem. 

4. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności Klientowi z tytułu rozwiązania umowy kupna za zakupione produkty bezpośrednim przelewem na wskazane przez klienta  konto bankowe w terminie 14 dni od momentu odebrania przesyłki zwrotnej. Sklep zastrzega, że przesyłki zwrotne nadawane przez użytkowników jako pobraniowe nie są odbierane. Koszt przesyłki nie podlega zwrotowi.

 

10. Prywatność i poufność

 

1.       W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych Klientów jest ELFABAX LIMITED

2.       Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, informacje o zakupionych produktach.

3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, wzajemnych rozliczeń, utrzymania kontaktu z Użytkownikiem i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przekazywane dane osobowe dotyczą oraz w celu prowadzenia marketingu produktów (informowanie Użytkowników i potencjalnych Użytkowników o nowych promocjach, produktach i usługach). Użytkownik korzystając ze sklepu allSALE  nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora na podstawie zawartej umowy. Przetwarzanie danych przez wskazane przez Administratora podmioty, odbywa się w ramach zawartych umów na przechowywanie danych osobowych, dostarczanie zakupionych produktów do Użytkowników, dostarczanie newslettera oraz realizację kampanii marketingowych.

4.       Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę ELFABAX LIMITED  w zakresie opisanym powyżej.

5.       Użytkownikom ujawniane mogą być dane osobowe innych Użytkowników tylko w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.      ELFABAX LIMITED  zapewnia przestrzeganie wymagań wyżej wymienionej ustawy, według postanowień której, umożliwia Użytkownikom stały wgląd do ich danych osobowych z możliwością wprowadzania zmian.

7.       Użytkownik ma prawo do odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.

8.       Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez firmę  ELFABAX LIMITED  poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.


11. Postanowienia końcowe

 

1. Zabrania wykorzystywania wszelkich elementów graficznych (w tym zdjęć, logo "allSALE"), układu i kompozycji stron internetowych (tzw. layout), a także praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe umieszczone w sklepie allSALE.pl  za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za firmy ELFABAX LIMITED

2.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą ELFABAX LIMITED ,  której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep allSALE.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.allSALE.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.